1

het autootje

Onjuist!
Alle verkleinwoorden zijn het-woorden.

Volgende