1

de handen

Goed!
In het meervoud krijgen alle zelfstandige naamwoorden het lidwoord de.

Volgende