1

het museum

Verkeerd!
Woorden met het achtervoegsels -um zijn meestal het-woorden.

Volgende