1

de punten

Correct!
In het meervoud krijgen alle zelfstandige naamwoorden het lidwoord de.

Volgende