1

de vrouwen

Correct!
In het meervoud krijgen alle zelfstandige naamwoorden het lidwoord de.

Volgende