1

het autootje

Keurig!
Alle verkleinwoorden krijgen het lidwoord het.

Volgende