1

het/de deksel

Correct!
Dit is een het-woord en een de-woord zonder betekenisverschil: het/de deksel o+m. Zie ook https://onzetaal.nl/taalloket/de-het-deksel

Volgende