1

de kindjes

Onjuist!
Alle verkleinwoorden in het meervoud krijgen het lidwoord de.

Volgende