1

de vormen

Onjuist!
In het meervoud krijgen alle zelfstandige naamwoorden het lidwoord de.

Volgende